Our adventures

Agility o lydnad

Här berättar vi om våra bravader på rally-, agility- o lydnadsplanen.
Och allt annat kul vi arbetar med

Here we tell you about all our fun in rally-, agility and obedience.
And of course everything else we work with

2015-2016

2015 och 2016 var åren då vi skulle tävla i massor. Så blev det dock inte men vi har hunnit med en hel del tävlingar med alla möjliga resultat. 

2015 hoppade Fille upp till högsta klassen i rallyn i Sverige - mästarklassen. Här har vi en massa konstiga saker som ska göras; gå runt med en grej i munnen, sitta stilla medan matte springer iväg, springa fram till en kon och sedan stå och vänta, stå 1,5 minut i honnören. Ja Fille hälsar att jisses vad många knasiga saker man ska kunna 😉.
Redan på vår tredje start lyckades vi få ihop första godkända med 78 poäng i ett kallt ridhus och lång väntan för Fille då matte envisades med att jobba samtidigt. Resten av 2015s resultat ska vi tala tyst om. Vi var bara över i Danmark en gång och då med godkända 77 poäng men det är ju 18 poäng för lite för "pinne".

Hösten 2015 hände det ändå något positivt och roligt. Lilla Dori, Pandora Laurettisza, kom till oss från Polen. Ett stort tack för det. Som liten var det ju inte mycket att göra men när vintern närmade sig startade kursen från Valp till Stjärna på klubben. Dori och jag anslöt till kursen tillsammans med en berner sennen, boxer, bearded collie, aussie och en dobermann. En udda men rolig blandning höll till i klubbstugan om kvällarna. Först var det läskigt med allt och alla men efter ett par gånger var Dori en riktig tuffing och tränade på. 

2016 började med ett nytt godkänt resultat för Fille, 77 poäng och andra "pinnen" bärgad i Sölvesborg. Här debuterade även lilla Dori med modiga 11 poäng . Våren verkade bli lugn så Fille, Dori och jag tog oss an en kurs i rally för att komma igång. Gitte är en pärla som orkar med oss trögisar på kurserna. 
När kursen var slut drog vi till Trelleborg för att testa våra kunskaper igen. Dori gjorde en riktigt bra runda med 41 poäng men Fille var inte så värst på hugget. Sommaren gick med knapra resultat, Dori var uppe i 54 runda och även Fille höll sig under 70 strecket.
I mitten av juli åkte vi över till Vester Haesinge och provade lyckan där, Dori fick ihop 35 poäng eller IB som de säger, men hon blev bästa begynder papillon och fick en superfin tavla. Fille fick ihop godkända 72 poäng men ingen pinne. Vi gjorde ett försök till i Danmark i september med det blev dubbla IB.
När höstsäsongen drog igång så var Fille lite mer på hugget. Två starter och två godkänd 85 poäng och 78 poäng och därmed var Filles sjätte rallytitel bärgad. Rally mästare eller RLD M - rallylydnadsdiplom mästarklass.  Numera har han en lång titel: RLD N, RLD F, RLD A, RLD M, DK RBM, DK RÖM. Förhoppningen är att vi ska lyckas med både svenskt och danskt championat.
Dori lyckades även hon under hösten med sitt första godkända resultat på Forsakars BK - det blev 74 poäng. Sen att konstiga gummimattor äter upp rumpan om man sätter sig det är en helt annan sak. Nu siktar vi mot 2017 och nya äventyr.

2015 and 2016 were the years when we should have competed a lot. However things will not always be as planed, but some have we done.

In the start of 2015 Fille entered the highest class in Rally-O in Sweden - masterclass (my own word). Here are many strange and funny things to do on the course, carry something in your mouth, sit still while mum runs away, run to a cone - stand up and wait for mum and then stand for 1,5 minutes while someone else moving around the course. Well Fille just say Gosh what weird things he has to do. 😉

On our third start Fille got 78 points (70 is apporved) in a very cold riding center and a long waiting. The rest of this year is nothing to speak about. We only went to Denmark once and gott 77 points its apporved but 18 points to low move up.

During the autumn we had a fun and positiv happening. Little Dori, Pandora Laurettisza moved to us from Poland. A big thanks for that Szymon. She was to small to start any training at first but during the winter a speciell class started at our working dog club - From Puppy To A Star. Dori and I went there togheter with a Aussie, Dobermann, Boxer, Bearded Collie and a Bernese Mountain Dog. It was a weird group that met in the clubhouse those evenings. At first it was a bit scary but after a couple of meetings Dori was as tough as the others. 

2016 started with a new approved result for Fille with 77 points in Sölvesborg. Dori made her first competion here and go whole 11 points . The spring seemed to be comfortable period so Fille, Dori and I went to some Rally-O classes to get started for real. Thanks Gitte you are a star that has the patience to deal with us. 
After the classes we went to new competions. Well for Dori it went ok with 41 points but Fille and wasn´t on the same planet. The summer came and Dori made a new ok course with 54 points but Fille kept his points low. 
In the middle of July we went to Denmark. Dori got 35 points (not approved) but she became the best papillon in beginners class and got a very nice painting. Fille got 72 points. On our next tour to Denmark we got not approved on both courses. 
When the autumn season started Fille has landed on Earth again and now he made to approved rounds fast with 85 and 78 points and finally we mad the sixth title in Rally-O. He got the Rally-O diploma for masterclass RLD M. Now he has a very long title RLD N RLD F RLD A RLD M DK RBM DK RÖM. The four first are Swedish diplomas in beginner, continuation, advanced and master class, the two others are Danish diplomas from begiinner and continuation class. Hopefully we will get both Swedish and Danish champion titel now. 
And as a good final for the year Dori made a approved course with 74 points on Forsakars competion here in the village. Well she made one more start but that strange smelling rubber mat tried to eat her up if she sat on it but thats a whole diffrent stroy. 
Now we looking ahead for 2017 and new adventures. 

Doris fina tavla från Vester Haesinge The painting Dori won in Denmark

2014

2014 går vidare i träningens och tävlandets tecken. Redan den 5 januari var vi över i Danmark och tävlade i deras fortsättningsklass - övedklasse. Det blev godkända poäng på båda banorna men tyvärr inte tillräckligt för att "pinne". I Danmark stegras poängen för att få pinne och i öved ska man få minst 85 poäng.
I Sverige är Fille och jag också uppe i fortsättningsklass och årets första svenska tävling innebar också vår första diskning. Man får ju inte sätta sig o göra "tvåan" i en spiral. 
I mars var det åter dags för en tur över till våra grannar och nu lyckades vi samla ihop vår första pinne i övedklasse med 87 poäng och en femte plats.
Tävlandet fortsatte tillsammans med träning för Monica och Gitte. I april tog vi hem vår andra pinne i svenska fortsättningsklassen efter ett par dippar och i maj på Ystads dubbeltävling tog vi pinne tre och fyra och därmed fick Fille även titeln RLD F.
Helgen efter åkte vi åter till Danmark och nu visade Fille framfötterna, (eeeeh eller heter det framtassarna? 🙃) med två godkända rundor av två möjliga med finfina poängen 95 resp 91 poäng och detta gav oss två fina andra platser och en ny dansk titel DK RÖM (dansk rallyöved mester)🤩

Börjar bli ett långt namn nu till min lille Fille
RLD N DK RBM RLD F DK RÖM Månhällans Le Seul Fils De Lisa  
Titel och namn är nästan lika långa nu.

Fyllda av mod och visheten att vi kan så får matte hybris och flyttar upp till avancerad klass i Sverige och Ekspertklasse i Danmark.
Men får man hybris så kan det bli ganska platt fall ner igen. Sommarens tävlingar har inneburit många ganska skrala poäng men det har funnits ljusglimtar. Som lägst har vi i Sverige dragit ihop 21 poäng och som mest 85 och innan augusti var slut hade vi lyckats ta vår tredje svenska titel RLD A.
I Danmark har man som sagt taggat till poängen och för att få pinne där i Ekspertklasse behövs 95 poäng. Än så länge har, i september har vi inte lyckats med detta och inte hellre att komma upp i godkänd 70 poäng pga att matte hela tiden ska klappa händer, slå sig på benet eller knäppa med fingrarna. Nåja vi har i alla fall flyttat upp och får väl göra som alla andra, träna och kämpa på.
Under hösten fortsätter träningen tillsammans med Monica och Gitte och nu den senaste tiden har vi lyckats bygga upp en bättre kontakt. Tror detta har mycket att göra med att vi även går vanlig tävlingslydnad numera för Ann-Sofie. 
Fille och jag har till och med gjort tre starter i lydnadsklass 1 i Sverige och 2 st i Danmark. Resultaten för dessa ska vi tala tyst om för dom har inte varit någon höjdare men vi har ju inte hellre tränat lydnads-lydnaden tidigare. 
Hösten är här nu och det finns inte så många rallytävlingar kvar i Sverige att åka på men om ett tag så dyker det upp en hel hög i Danmark och med vår nyfunna kontakt och kunskap så kan vi hoppas på en ännu finare titel från Danmark under vintern, nämligen Dansk Rally champion, men än är det långt dit.


2014 moves on with training and competion. 5th of January we went to Denmark again and competed in their next class (oeved). We got approved scores but not high enough to get a "stick" to next title. In Denmark they raised the score to get a stick and here you need at least 85 points. Also in Sweden we are in the second class and here our first start ended up in our first disqualified start. It´s not ok to down "number 2" on the course 
In March we went over to our neighbors again and now we managed to collect our first stick in the Danish oeved class with 87 points and a fifth place. The racing continued along with training for Monica and Gitte and in April we took our second stick in this class after a couple of dips and in May at Ystad double contest we took stick No 3 and 4 and Fille got a new title RLD F (Swedish Rally Obedience diploma, continuation class)
The next weekend we made a new trip to Denmark and now showed Fille put his best foot forward (or is it called forepaws 🙃) with two succesful rounds of two possible with the great score 95 and 91 points. This also gave Fille two nice second places and new Danish title DK ROM (Danish Rally Obedience diploma, continuation class).

We are starting to ge a long name for my Fille
RLD N DK RBM RLD F DK ROM Månhällans Le Seul Fils De Lisa.
Title and name are almost as long now.

Full of courgage and the wisdom that we can I got hubris and move up to Advanced class in  Sweden and Expert class in Denmark. But if you get hubris you can fall flat down again. This summer´s contests given many pretty scant points but there were gleams of light. Here in Sweden we have scored everything between 21 and 85 but before August was over we had managed to take our third Swedish title RLD A (Swedish Rally Obedience diploma, advanced class). In Denmark the points are raised to 95 points to get a stick for next title and so far late September we have not achieved this or even got approved 70 points, because I cant stop clap hands, hit my led or snap fingers. Ok we have moved up and may well do like everyone else, train and fight on.

During fall training continues with Monica and Gitte and now in recent time we have managed to build up a much better contact Fille and I. I think this has much to do with the fact that we also training common obedience for Ann-Sofie. So far Fille and I have made 3 starts in Obedience class 1 here in Sweden and 2 in Denmark. But I will not talk about those results but on the other hand, we havn't practise common obedience before. 

Well fall is here and nowdays there aren't many RO-contest in Sweden but soon they start the in-door-season in Denmark and with our newfound contact and knowledge Fille and I hope to get a new and even better title in Denmark during winter, namely Danish Rally champion, but still it's a long way to go to get that.

2013

Fille och jag startade upp med rallylydnad under våren och har varit rejält aktiva på rallyplanen under hösten. Det har resulterat i en öppen och glad vovve som vågar vara med ute mycket mer nu. 🙂
Fille har gjort bra resultat och vi har erövrat två titlar. 
RLD N (Svenskt rallylydnadsdiplom nybörjare)
DK RBM (Dansk rallybegynder mester)

Bästa resultaten har vi fått på Åhus BK med hela 96 poäng och näst bäst blev vår första danska tävling med 95 p inomhus.

Fille and I started rally obedience during spring and during the autum we have been out on the fields a lot. This have made my little friend more open and happy dog. 🙂

Fille is a good rally obedience dog and today he has two titles. 
RLD N (Swedish Rally Obedience diplom, beginner)
DK RBM (Danish Rally Obedience diplom, beginner)

He got his best points on our own competion in Åhus BK with 96 points and second best he got on his first competion in Denmark with 95 points indoors.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

22.06 | 14:50

ACO.... du har gudomligt rara små älsklingar!!!! gusingen vad jag saknar min älskling när jag ser på dom... kramar om!!!!! / Evalena

...
07.01 | 19:40

Kul att du skaffat en hemsida, vi kommer att följa den.

Ha det gott, hälsningar Linda, Elsa och Vera.

...
05.01 | 22:31

Bra jobbat med detta ACO tycker vi alla.

...
22.06 | 14:56
Kontakt har mottagit 3
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS